Tema: Dette betyr klimarisiko for ulike næringer
Analyse av klimarisiko for næringer/bransjer. Artiklene er hentet fra rapporten "Hvordan møte klimarisiko", utgitt av Norsk klimastiftelse i november 2018.