Dette betyr klimarisiko for ulike næringer – Energi og Klima
Tema »

Dette betyr klimarisiko for ulike næringer

Analyse av klimarisiko for næringer/bransjer. Artiklene er hentet fra rapporten «Hvordan møte klimarisiko», utgitt av Norsk klimastiftelse i november 2018.