Søkjer fire berekraftspilotar

Er du student ved UiB, som ønsker å jobbe med berekraft samtidig som du får verdifull arbeidserfaring i studietida?

Uten tittel
Som berekraftspilot vil du kunne bidra med studentperspektiv inn i UiB sitt arbeid med berekraft og Klimanøytralt UiB 2030. FOTO: UiB.
Søknadsfrist: 23. mai 2022
Stillingstittel: Bærekraftspilot
Ansettelsesform: Deltid/vikariat
Arbeidssted: Bergen
Kontaktperson:
Miljøkoordinator, Helene Wiken | 415 58 025