Prosjektleder til miljøkonsekvensvurderinger av energianlegg med fokus på havbasert vind

Grønn omstilling av verdens energisystemer krever fellesskap, og NIRAS vil gjerne arbeide sammen med deg. Du brenner for å arbeide med miljø og bærekraft, og du vil være med helt i front under det grønne skiftet.

Søknadsfrist: snarest
Stillingstittel: Prosjektleder
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Oslo / Stavanger
Kontaktpersoner:
Avdelingsleder, Ida Johansen | 93204733
Markedsdirektør, Eivind Bøe | 95057565

NIRAS er en global rådgiver innen havvind, særlig med tanke på tillatelser og miljøkonsekvensvurderinger (EIA). De har pågående havvindprosjekter i Asia, Europa og Skandinavia, og mer enn 70 eksperter som har erfaring med havvindsprosjekter større enn 50 GW.

Det vil være stor utvikling innen havvind i Norge de neste årene, og mange av de kundene bedriften arbeider for i dag ønsker også bistand i de fremtidige norske konsesjonsområdene.

NIRAS ser etter en kollega med mye erfaring, særlig innen konsekvensutredninger (EIA) av energianlegg, og det er også positivt med erfaring fra det marine miljø. 

Kan du bidra til å utvikle forretningen? 

Kundene etterspør kompetanser innen alle former for miljøvurderinger og NIRAS har bruk for en erfaren prosjektleder som kan løse og utvikle miljøvurderingsområdet i Norge.

Etterspørselen er stor innen marine miljøoppgaver og oppgaver som påvirker vann- og naturområder, og derfor søker de profiler med erfaring innen noen av disse fagområdene.  

Stillingen vil gi stor grad av fleksibilitet med tanke på arbeidstid og -sted, og det vil blant annet kunne tilrettelegges for noe hjemmekontor. Du blir en del av NIRAS sin miljø- og bærekraftsavdeling i Norge, med ca. 15 ansatte. Avdelingen er den del av, og arbeider tett med, den internasjonale forretningsenheten til NIRAS med over 300 medarbeidere innen miljøområdet.

Ønsket kontorsted er i Oslo eller Stavanger, men de er også åpne for andre kontorlokasjoner som f.eks. Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • å ha dialog med kunder, og aktiv i oppbyggingen av området rundt miljøkonsekvensvurderinger for energianlegg
 • å ha dialog med samarbeidspartnere og underrådgivere i forbindelse med løsningen av konsekvensutredningsprosjekter 
 • å utarbeide miljøkonsekvensrapporter
 • å utarbeide miljøvurderinger av natur og vannmiljø (vanndirektiv mm.) 
 • prosjektledelse, prosessledelse og tilhørende ressursstyring. 

Hvem ser de etter? 

Du har et sterkt faglig fundament med en bakgrunn som biolog, ingeniør, planlegger eller lignende. Du har erfaring med ovennevnte områder, og har lyst til å arbeide med prosjektledelse og/eller faglig fordypning. 

Det forventes at du har fem til ti års arbeidserfaring fra privat rådgivning og/eller natur- og miljøforvaltning hos en offentlig myndighet eller lignende. 

Som person har du god situasjonsforståelse og evner å holde overblikket, også i stressende situasjoner. I tillegg bidrar du til godt arbeidsmiljø og engasjement blant dine kollegaer.

Kvalifikasjoner:

 • erfaring med myndighetssøknader og samarbeid med forskjellige parter 
 • inngående kunnskap innen et eller flere av de mange miljøtemaer som inngår i forskrift om konsekvensutredninger eller vanndirektivet 
 • gode formuleringsevner på norsk, både skriftlig og muntlig
 • engasjement og interesse for å levere et godt produkt  
 • høy grad av ansvarsfølelse 
 • gode samarbeidsevner, og forståelse for å søke og gi sparring hos/til kolleger og andre. 

NIRAS tilbyr:

NIRAS Norge er en dynamisk virksomhet i vekst. De vektlegger bærekraft i alle oppdrag og har en klar ambisjon om at deres tverrfaglige rådgivertjenester skal bidra til FNs bærekraftsmål. Gjennom verdiene “lytte, lære og levere” setter de et tett og tillitsfullt kundeforhold høyt, og legger stor innsats i å forstå deres kunders behov.

Tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å løse prosjekter, og forretningsenhetene består derfor av spesialiserte medarbeidere med mange ulike bakgrunner. Bedriften setter sammen prosjektgrupper på tvers av kontorer og geografi for å sørge for størst mulig faglig tyngde.

NIRAS har et velfungerende, uformelt og utviklende arbeidsmiljø, hvor det legges vekt på lagånd, åpenhet og god kommunikasjon. Bedriften tilbyr deg en utfordrende jobb med gode ansettelsesforhold, inkl. gode pensjonsavtaler, personalforsikring, personalgoder og sosiale aktiviteter.

NIRAS er et internasjonalt rådgiverselskap med prosjekter innen bygg, infrastruktur, planlegging og mobilitet, miljø, vann, energi, digitalisering, næringsmidler, biovitenskap og utviklingsbistand.

Deres 2400 spesialister løser kundenes utfordringer basert på verdiene – vi lytter, vi lærer, vi leverer. NIRAS mener samarbeid, kunnskapsdeling og kreativitet skaper størst verdi for kunden. Bedriften har kontorer i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Australia og omsetter for rundt 2 milliarder kroner.