NHO søker engasjert rådgiver til Brusselkontoret

EØS-avtalen er den viktigste internasjonale avtalen for norsk næringsliv. Den sikrer norske bedrifter tilgang til EUs indre marked, vårt største, nærmeste og viktigste marked, med like konkurransevilkår som europeiske bedrifter. NHOs Brusselkontor følger med på og påvirker utviklingen av regler og rammebetingelser som utformes i Brussel, med EUs klima – og energipolitikk som en av hovedprioriteringene.

060_142533367
Foto: NHO
Søknadsfrist: 1. mars 2023
Stillingstittel: Rådgiver
Ansettelsesform: Fast
Arbeidssted: Brussel, Belgia
Kontaktperson:
Anne Margrethe Lund | 454 45 313 / anne.margrethe.lund@nho.no