Tidligere vinnere – Energi og Klima

Spirprisen

spir_vignett_full

2019: Evoy

CEO i Evoy, Leif A. Stavøstrand (Foto: Bergen Næringsråd)

SPIR-vinneren 2019 ble Evoy. Selskapet har utviklet et hel-elektrisk fremdriftssystem for båter, og jobber videre mot sin visjon: Å eliminere utslipp fra alle båter verden rundt.

2018: Flying Foil

Prisvinner John Martin Kleven Godø fra Flying Foil, her flankert av Torbjørn Torsvik, direktør, PwC og Jannicke Hilland, konsernsjef, BKK.

Flying Foil vant SPIR 2018. Selskapet har utviklet en teknologi som kan halvere hurtigbåters energiforbruk. Teknologien er basert på hydrofoiler – det vil si vinger under vann. Dette reduserer motstanden fra vannet på båten.

2017: Bergen Carbon Solutions

I 2017 mottok gründerne Finn Blydt-Svendsen (t.v.) og Jan B. Sagmo (t.h.) SPIR-prisen på vegne av Bergen Carbon Solutions. I bakgrunnen Torbjørn Torsvik fra PwC. Foto:

Bergen Carbon Solutions vant SPIR 2017. Selskapet har utviklet en metode for å bryte karbonet av i CO2-molekylet. Dermed sitter man igjen med karbon-nanofiber og O2-gass. Begge produktene er salgbare. CO2-gassen som benyttes er konsentrert og kommer fra eksisterende karbonfangst-anlegg.

2015: Cambi

Cambi vant SPIR-prisen 2015. Asker-selskapet har utviklet en teknologi som gjør det mulig å produsere biogass fra kloakk- og industrislam, samt mat-, slakteri- og fiskeriavfall.

2014: Urban Water Shuttle

Vinner av SPIR 2014 var Urban Water Suttle – en «bybane» til sjøs utviklet av næringsklyngen Maritime Cleantech West. Urban Water Shuttle utnytter kjent og utprøvd nullutslippsteknologi med de siste hybridteknologier, med bl.a. kombinasjon av batteri og brenselcelle. Fartøyet skal inngå i et helhetlig kollektivt transportsystem i byer lokalisert nær sjø.

2013: CO2BIO

CO2Bio vant SPIR 2013. Selskapet har utviklet et konsept som tillater utnyttelse av store mengder fanget CO2. Gjennom å utnytte CO2 fanget på Mongstad vil CO2Bio hjelpe havbruksnæringen med å få bukt med mangelen på omega-3 fettsyrer som brukes i fiskefôr. Ideen hadde sitt utspring i et arbeid i Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL) hvor spørsmålet ble stilt: Hvorfor pumpe CO2 ned i Nordsjøen når den har en egenverdi som en ressurs? CO2BIO eies av Salmon Group, Grieg Seafood, EWOS, BTO og NHIL.

Om Spirprisen

    SPIR er prisen for grønn teknologi ble delt ut første gang i 2013. Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak.

Samarbeids­partnere