SPIR-kandidat: Insekt-basert fiskefôr

InvertaPro skal produsere insektbasert fiskefôr gjennom effektiv utnyttelse av lokalt tilgjengelig organisk næringsavfall.

fiskefor
FOTO: InvertaPro