SPIR-kandidat: Energinøytralt Oppdrettsanlegg

Energinøytralt Oppdrettsanlegg utvikler en løsning for å gjøre energiforsyning av oppdrettsanlegg klimanøytralt.

ILLUSTRASJON: Nasjonalt Vindenergisenter

Våre støttespillere