Prisvinner vil bruke, ikke kaste CO2 - Energi og Klima

Spirprisen

spir_vignett_full

Prisvinner vil bruke, ikke kaste CO2

Selskapet CO2Bio er vinner av SPIR-prisen 2013. De kaller alger for havets regnskog, og har utviklet et konsept som tillater utnyttelse av store mengder fanget CO2.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 1 kommentar

Gjennom å utnytte CO2 fanget på Mongstad vil CO2Bio hjelpe havbruksnæringen med å få bukt med mangelen på omega-3 fettsyrer som brukes i fiskefôr. Ideen hadde sitt utspring i et arbeid i Nordhordland Handverk- og Industrilag hvor spørsmålet ble stilt: Hvorfor pumpe CO2 ned i Nordsjøen når den har en egenverdi som en ressurs?

SPIR-prisen, som går til kommersielle konsepter med positiv klimaeffekt, ble delt ut på Fornybarkonferansen i Bergen 22. april. Som vinner får selskapet CO2Bio faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 75.000 kroner og en pengepremie på 50.000 kroner.

CO2Bio har allerede inngått avtale med Teknologisenteret på Mongstad om leveranse av inntil 30.000 tonn CO2. I en lukket prosess tilføres sjøvann, CO2, lys og næringssalter, og i løpet av kort tid oppnås en betydelig vekst av algene. Denne biomassen avtappes og prosesseres til omega3-fettsyrer, forklarer daglig leder Svein M. Nordvik. – Dagens fangst av fisk for fiskeoljeproduksjon (omega3) er ikke bærekraftig og er også energikrevende. Etter vår mening er konseptet et columbi egg. En avfallsressurs bidrar til en bedre matvaresituasjon i verden. Vi får utviklet ny kunnskap i bergensregionen og Mongstad får en forskningsstasjon og en grønn fargetone.

CO2Bios leder Svein Nordvik mottar Spirprisen av Marit Warncke fra Bergen Næringsråd.
CO2Bios leder Svein Nordvik mottar Spirprisen av Marit Warncke fra Bergen Næringsråd.

Selskapet CO2Bio ble formelt stiftet på julaften i 2011 og er et partnerskap bestående av Nordhordland Handverk- og Industrilag, Bergen Teknologioverføring, EWOS, Salmon Group og Grieg Seafood. I tillegg arbeider selskapet sammen med Uni Research, Universitetet i Bergen og Nofima.

Juryen begrunnet sitt valg på følgende måte:

«Vinner av Spir-prisen 2013 bruker en ressurs som verden vil ha i overflod de kommende tiårene; CO2. Samtidig har alger – marin biomasse – meget stort potensiale både i energiproduksjon og som råvare til matproduksjon. Vi vet at klimautfordringen må løses i en verden der befolkningen øker og ressursutfordringene står i kø. Årets vinner utvikler en teknologi som kan bidra til å løse de store utfordringene menneskeheten står overfor.»

Initiativtakerne bak SPIR! er Norsk Klimastiftelse, Bergen Næringsråd og PwC. Målet med prisen er først og fremst å synliggjøre små og store kommersielle konsepter, oppfinnelser, produkter og tjenester som – hver på sin måte – vil kunne ha en positiv effekt på klimaet. Det kan være et elektrifiseringsprosjekt på en oljeplattform, oppstart av et sykkeltaxiselskap, en ny vindmøllesatsing, etablering av en bildelering, en ny byggemåte som reduserer oppvarmingsbehovet, en oppfinnelse av en liten duppeditt som gjør eksisterende teknologi reinere eller mer effektivt, eller noe helt annet.

Om Spirprisen

    SPIR er prisen for grønn teknologi ble delt ut første gang i 2013. Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak.

Samarbeids­partnere

Bli abonnent!

Én kommentar

  1. Avatar

    Lars Tuff

    Flott. Dette viser i grunnen at CO2 som slippes ut er grunnlaget for ny vekst av planteplankton, i lukket beholder (som i dette konseptet), eller i åpen beholder – rett ut i lufta eller havvannet. Hverken CO2 rensing eller en Omgea3-alge-CO2 pengemaskin trengs imidlertid. Bare slipp CO2 ut i lufta, slik atv algene i naturen (utenfor beholderen) kan vokse, formere seg, fjerne CO2 og lage omega 3. I grunnen visste vi jo dette fra før. CO2 fungerer som gjødsel for alle planter, fordi det er så lite av gassen i lufta fra før. Bare spør en gartner hva han gjør for å få plantene i drivhuset sitt til å trives bedre. Svaret vil være: Mer CO2, mer lys og høyere temperatur.

Kommentarfeltet er stengt.