Om Spir - Energi og Klima

Spirprisen

spir_vignett_full

Prisen for grønn teknologi

Hva er SPIR?

SPIR er en årlig pris for grønn teknologi som deles ut av PwC, BKK Grønn InVest, Bergen Næringsråd og nettmagasinet Energi og Klima.

Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak.

Kandidater som ønsker å bli nominert til SPIR må:

 • Være etablert i Norge.
 • Ha et produkt, en tjeneste eller teknologi som vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser og som har et forretningsmessig potensial.
 • Være forbi idestadiet, men ennå ikke veletablert på markedet.
 • Ikke ha blitt tildelt prisen tidligere. At man har vært nominert tidligere er ikke til hinder for å bli nominert igjen.

Frist for innsending av nominasjoner er 15. februar.

Send inn nominasjoner her

Hva er premien?

Når søknadsfristen er utløpt vil man velge ut de ti beste kandidatene. Disse vil alle bli presentert her på Energi og Klima. I mars velger juryen tre kandidater som alle inviteres til Fornybarkonferansen 25. april i Bergen. Finalistene vil her presentere seg for publikum og møte juryen.

Vinneren får faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 75 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr.

Etter finalen vil BKK Grønn InVest invitere alle finalister som det er relevant for til å holde en investorpresentasjon. Mens SPIR-prisen ikke retter seg mot spesifikke sektorer, investerer BKK Grønn InVest investerer i oppstarts- og vekstvirksomheter som utvikler disruptive/innovative løsninger innen fornybar energi.

Se oversikt over tidligere vinnere.

Juryen

Juryen for SPIR-prisen 2019 består av følgende personer:

 • Ole Petter Jakobsen, utviklingssjef, Vizrt
 • Linda Nøstbakken, professor og prorektor, NHH
 • Ingrid von streng Velken, konserndirektør Innovasjon, BKK
 • Kikki Kleiven, klimaforsker, Bjerknessenteret for klimaforskning
 • Torbjørn Torsvik, direktør, PwC
 • Johannes Magnus, næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd
 • Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder, Norsk klimastiftelse

Kontakt oss

Har du spørsmål om SPIR kan du kontakte Energi og Klima på energiogklima (at) energiogklima.no eller ring 980 33 301.

Om Spirprisen

  SPIR er prisen for grønn teknologi ble delt ut første gang i 2013. Prisens formål er å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak.

Samarbeids­partnere