Nytt bygningsmateriale kan erstatte betong

Betong er det vanligste byggematerialet i verden. Det har mange fordeler, men er også kilde til store klimagassutslipp globalt. Nå vil et oppstartsselskap fra Arendal tilby entreprenører et grønt alternativ til betong. Foamrox heter det.

Foamrox illustrasjon
ERSTATNING FOR BETONG: Bildet viser en hvitmalt nødutgang som går mellom to tunnelløp. Materialet som er brukt er Foamrox, utviklet av det sørlandske oppstartsselskapet med samme navn. Bildet er tatt før veggene i tunnelhvelvingen er montert. Foto: Foamrox