Invertapro er årets SPiR-prisvinner

Når larvene til selskapet Invertapro fra Voss har spist seg feite og store på matavfall, tørkes de og blir til gjort om til bærekraftig dyrefôr og gjødsel. Nå har Invertapro vunnet SPiR-prisen for 2023.

Under Klimafestivalen Varmere Våtere Villere ble Invertapro fra Voss fredag kåret til årets SPiR-prisvinner av festivalpublikumet.

SPIR er en grønn innovasjonspris som skal løfte frem gründere og oppstartsbedrifter i Norge som er en del av løsningen på klimakrisen. Det er Eviny, PWC, Bergen Næringsråd og Energi og Klima som står bak prisen.

Invertapro er et insektselskap som ble etablert i 2016 – den gang med 5 000 larver. Nå har de cirka en million larver som de fôrer med matavfall, som i dag kommer fra næringsmiddelindustrien. Etter cirka åtte uker med fôring blir larvene tørket og solgt som høyverdig proteinkilde til dyrefôr – til både fisk, fjærfe og kjæledyr. Larvelort nyttes til å produsere gjødsel til landbruket, så ingenting blir til overs fra produksjonen.

Det unike med Invertapro er at de produserer larver med tilgjengelig lokalt matavfall som innsatsfaktor fremfor å kjøpe fôr. Dette er sirkulærøkonomi i praksis. Deres fôrproduksjon krever veldig lite areal og ressurser, og kan erstatte fôringredienser som er transportert langveis fra, som for eksempel soya fra Brasil. Ergo kan de tilby helt naturlig gjødsel for landbruket.

Selskapet er i en oppskaleringsfase. De har allerede et pilotanlegg på Voss som er på 1 000 kvadratmeter. Det er nok til å produsere noen hundre tonn fôr i året, men det viktigste er at teknologien er testet og demonstrert at den fungerer. Neste steg er å sette opp en fullskala produksjonsfabrikk.

De har alt sikret seg et areal på 40 000 kvadratmeter, og målet er at produksjonen i det nye anlegget skal være i full gang innen utgangen av 2024.

Fabrikken som skal stå ferdig i løpet av et par år, er bare den første av flere. Målet for selskapet er å ha en håndfull fabrikker rundt om i landet innen fem år.