– Vi må røskes litt opp, for lite av det vi gjør i dag er bærekraftig nok

Podkast: Hvordan man forholder seg til EUs nye kriterier for bærekraft må bli en del av norske bedrifters strategiarbeid, mener Heidi Finskas fra KLP og Hanne Løvstad fra PWC.

--:--
--:--