Med ti radikale grep vil
Heikki Holmås ta Norge til nullutslipp i 2030

Podkast: Krav om nullutslipp fra olje- og gassproduksjon og industri innen ni år, felles klima- og energidepartement og krav om nullutslipp i alle offentlige innkjøp, er blant forslagene.

--:--
--:--