Industriens vei til nullutslipp: Kan kutte to millioner tonn i året

PODKAST: – Vi kan kutte klimagassutslippene fra industrien i Norge med to millioner tonn hvert år fremover. Spørsmålet er om det er vilje til å ta kostnadene og putte på nødvendige ressurser, sier teknologidirektør i Elkem og styreleder for Prosess21, Håvard Moe.

--:--
--:--
Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem og styreleder for Prosess21. Foto: Elkem

CO2-utslippene må halveres innen 2030 og nå netto null i 2050. Dette er oppgaven alle land, næringer og selskaper som ønsker å operere innenfor målene i Paris-avtalen, står overfor.

– Generelt har prosessindustrien i Norge et lavt karbonfotavtrykk sammenliknet med våre konkurrenter. Elkem produserer for eksempel et kilo silisium med et utslipp på fire kilo CO2, mens konkurrentene våre i andre deler av verden har et utslipp på 20 kilo CO2. Men fire er ikke godt nok i 2050. Da må utslippene være null, sier Moe.

Har redusert utslippene med over 40 prosent

Mens Norges samlede utslipp stort sett har holdt seg rundt 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter siden 1990, er utslippene fra industrien i Norge redusert med over 40 prosent. Men disse kuttene ble tatt på nitti-tallet og tidlig 2000-tall. Utslippsnedgangen stoppet opp i 2008, samtidig som industrien ble med i EUs kvotemarked.

– Vi kan kutte mesteparten av de resterende utslippene fra industrien med tre tiltak: Erstatte fossilt kull med biokarbon, elektrifisere industriprosessene inklusiv å ta i bruk grønt hydrogen, og håndtere restutslippene med karbonfangst og -lagring. Men karbonprisen er ikke høy nok til at disse investeringene lønner seg i dag. Spørsmålet vi står overfor er om vi skal vente til CO2-prisen øker, eller om vi skal ta investeringene nå. Med sektorvise klimaavtaler mellom myndighetene og industrien er det mulig å forsere utslippskuttene. Dette er et valg vi i Norge kan ta, og som Prosess21 er positiv til. 

Kraftmangel kan føre til tapte investeringer

Regjeringen Solberg etablerte Prosess21 i 2018. Målet var at forumet skulle gi råd og kunnskap om hvordan Norge kan øke verdiskapingen og samtidig kutte utslippene i industrien. Dagens regjering ønsker å videreføre Prosess21.

– Industrien vil trenge mer strøm for å fase ut kull, olje og gass og kutte utslippene. Men når vi samtidig skal elektrifisere sokkelen og transportsektoren, går vi mot et kraftunderskudd. Vi har ikke kraft til alle tiltak. Da er det et politisk spørsmål hvordan vi skal prioritere mellom å elektrifisere sokkelen, elektrifisere transportsektoren, eksportere strøm eller elektrifisere den etablerte industrien og legge til rette for ny industrivirksomhet, sier Moe.

Hør hele samtalen om industrien vei til nullutslipp og hvilke teknologi-jokere Håvard Moe, synes er mest spennende å følge med på i denne podkast-episoden.

Lytt og følg oss på

iTunes Spotify Google Podbean