– Dette er kanskje den
viktigste barrieren for grønn omstilling til havs

Podkast: Hege Økland i NCE Maritime Cleantech er ikke mest bekymret for selve teknologiutviklingen som trengs i skipsfarten.

--:--
--:--