Tysk næringsliv: Vi vil tjene på EUs klimasatsing

Tøffere klimapolitikk i EU vil ikke føre til utflytting av selskaper – tvert imot tror et stort flertall av tyske bedrifter at klimasatsingen vil være lønnsom og gi økte eksportmuligheter.

hamburghafen_
Hamburg havn, knutepunkt for tysk eksport.