Store planer, men mange hindre for storskala biodrivstoff

Det er store planer om produksjon av biodrivstoff fra tømmer og søppel flere steder i Norge. Biogass-fabrikken på Skogn er under bygging, men ellers er det langt igjen før storskala biodrivstoff-produksjon kan være en realitet.

klmbio2
KLM-fly med biodrivstoff på OSL.