Slik støtter skattebetalerne fossil energi

Alle land i Europa har forpliktet seg til å fase ut kull og olje for å stanse klimaendringene. Likevel fortsetter de å gi fordeler nettopp til den fossile energien. I Norge utgjorde ulike støtteordninger minst 31 milliarder kroner i fjor.

heimdal
Nedsatt avgift på diesel utgjorde en støtte på 5,5 milliarder kroner i 2019, en av de største postene i oversikten over støtte til fossil energi. Bilde fra E6 ved Heimdal, Trondheim.