Slik håndterer Storebrand klimarisiko

– Alle storinvestorer gjør finansielle vurderinger av cashflows før de investerer. For oss er det like naturlig å også vurdere samfunnsrisiko og klimarisiko, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

FOTO – Odd Arild Grefstad
Odd Arild Grefstad har vært konsernsjef i Storebrand siden 2012. Han har jobbet i selskapet siden 1994 og har blant annet vært revisjonssjef, konsernkontroller og konserndirektør for økonomi og finans. Grefstad er utdannet statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker (AFA). – Vi har jobbet med bærekraft i to tiår og har det i blodet. Det styrer hvordan vi utvikler produkter, hvordan vi driver forretningen, og måten vi kommuniserer med kundene våre på, sier han i dette intervjuet.