Skipsfartens fritak for avgifter, utslippskvoter og klimakrav nærmer seg slutten

Når EU skal kutte utslippene med minst 55 prosent innen 2030 og være klimanøytrale innen 2050, må alle sektorer bidra. Også skipsfarten, som til nå har sluppet unna. Med Fit for 55 foreslår EU-kommisjonen flere grep for å integrere skipsfarten i egen klimapolitikk.

Ursula von der Leyen
EU-president, Ursula von der Leyen, er bekymret over økt forbruk av kull. Source: EC – Audiovisual Service