Skipsfartens fritak for avgifter, utslippskvoter og klimakrav nærmer seg slutten

Når EU skal kutte utslippene med minst 55 prosent innen 2030 og være klimanøytrale innen 2050, må alle sektorer bidra. Også skipsfarten, som til nå har sluppet unna. Med Fit for 55 foreslår EU-kommisjonen flere grep for å integrere skipsfarten i egen klimapolitikk.

EU-president, Ursula von der Leyen, har i lengre tid forberedt næringen på at tiden da skipsfarten får gå fri for all EU-regulering, nærmer seg slutten. Foto: European Union, 2021
Source: EC – Audiovisual Service