Regjeringen slipper vindkraft på land ut av karantene

Utviklere kan igjen sende nye landbaserte vindkraftprosjekter til behandling hos NVE. Vertskommunen må gi samtykke og virkninger for miljø og naboer skal vektlegges sterkere enn før.

terje aasland taler på arrangement
Olje- og energiminister Terje Aasland vil åpne for nye vindkraftprosjekter på land. (Foto: OED)