Spår gjennombrudd for solceller+elbil+batteri

Stort fall i batterikostnader vil drive fram desentraliseringen av kraftmarkedet, mener UBS.

ubs_batteri
Estimater for utviklingen i kostnader ved litiumbatterier (kilde: UBS)