Spår gjennombrudd for solceller+elbil+batteri - Energi og Klima

Spår gjennombrudd for solceller+elbil+batteri

Stort fall i batterikostnader vil drive fram desentraliseringen av kraftmarkedet, mener UBS.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 1 kommentar

Hurtig fallende batterikostnader vil i løpet av få år bidra til et stort gjennombrudd for kombinasjonen egenprodusert solcellestrøm, lokal batterilagring og elbil, skriver storbanken UBS i en ny rapport. Konsekvensene for kraft- og bilbransjene vil bli store. Markedet for kraftprodusenter og nettselskaper vil øke, men selskapene som sitter på store sentraliserte kraftverk vil være svært utsatt i skiftet mot desentralisert energiproduksjon, mener UBS.

UBS: Will solar, batteries and electric cars re-shape the
electricity system?
, rapport | Omtale i The Guardian

Estimater for utviklingen i kostnader ved litiumbatterier (kilde: UBS)
Estimater for utviklingen i kostnader ved litiumbatterier (kilde: UBS)

I 2020 vil husholdninger i Europa kunne anskaffe solceller på taket, batteri til å lagre overskuddsstrøm og elbil til en pris som de har tjent inn igjen på seks til åtte år, mener UBS. Regnestykket er vel å merke satt opp uten subsidier. Land som Tyskland, Italia og Spania ligger best an til å lede utviklingen.

Et forventet fall i batterikostnader på over 50 prosent innen 2020 vil drive opp salget av elbiler og lede til høy vekst i etterspørselen etter stasjonære batterier i boliger.

Økonomien i kombinasjonen elbil, solceller, batteri. ROI er return on investment. Tall fra det tyske markedet. (kilde: UBS). Klikk på bildet for større versjon.
Økonomien i kombinasjonen elbil, solceller, batteri. ROI er return on investment. Tall fra det tyske markedet. (kilde: UBS). Klikk på bildet for større versjon.

Kraft- og nettselskaper og utstyrsleverandører har gode markedsmuligheter, hvis de satser på smart distribusjon, nære kundeforhold og småskala backup-løsninger. Kraftprodusenter som er avhengig av storskala kraftverk vil derimot bli det fremtidige energisystemets dinosaurer, mener UBS: For store, ikke fleksible nok, og ikke en gang relevante som leverandører av backup-kraft i det lange løp.

Vi støtter Energi og Klima:

Bli abonnent!

Én kommentar

  1. Avatar

    Knut Hofstad

    Verdens reserver av litium oppgis av Wikipedia til å være 13 millioner tonn. Hvis elforsyning i verden skal baseres på småskala lagring av el med litium-batterier er jeg redd disse reservene blir i knappeste laget, i alle fall risikerer vi at batterikostnadene går opp igjen som følge av økte råvarepriser. Men det finnes andre batteriteknologier, basert på andre og mer tilgjengelige råvarer. Skjer det en tilsvarende kostreduksjon der? Savner en analyse av denne problemstillingen.

Kommentarfeltet er stengt.