OECD: Vi er langt ute av kurs

OECDs anbefaling foran Durban-møtet er at det må handles svært raskt dersom risikoen for dramatiske klimaendringer skal kunne begrenses.