Hva betyr 1,5 graders-rapporten for norske kommuner?

Lokale tiltak er vesentlige for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det viser spesialrapporten til FNs klimapanel. CICERO har hjulpet Oslo kommune å forstå hvilken rolle kommunen kan spille i å nå målene satt i Paris-avtalen.

Transport er et av områdene hvor kommuner kan gjøre mye for å redusere utslipp. (Foto: Fartein Rudjord/Ruter).

Våre støttespillere