Google viser veien

Rask innfasing av fornybare energiteknologier kan skape jobber, redusere utslipp – og bidra til ny vekst i amerikansk økonomi.