80 prosent fornybart i 2050

Spesialrapport fra FNs klimapanel om fornybar energi.