Nytt skritt mot nullutslipp i EU i 2050

EUs miljøministre støtter forslaget om å lovfeste netto nullutslipp i 2050 som unionens langsiktige klimamål. Nå skal medlemslandene forhandle med Europaparlamentet om endelig lovtekst.

schulze
Tysklands miljøminister Svenja Schulze ledet møtet om EUs klimalov 23. oktober. (Foto: EU-rådet)