Klimatrusselen mot oljegiganten Exxon

Exxon etterforskes av statsadvokaten i New York og undersøkes av det føderale finanstilsynet. Selskapets håndtering av klima har blitt en trussel mot oljegiganten.

ExxonMobils raffineri i Baytown, Texas.