Klimarisiko: Hva mener næringsliv, organisasjoner og virksomheter om Skancke-utvalget?

Klimarisikoutvalgets rapport er ute på bred høring. På denne oversiktssiden dokumenterer vi høringsuttalelsene og trekker ut enkelte hovedpoenger. Uttalelser fra bl.a.: SSB, Norges Bank, Oljedirektoratet, Miljødirektoratet, Norsk olje og gass, Finans Norge, LO og NHO.

Klimarisiko-og-norsk-økonomi