#Klimarisiko: Bjørn Vidar Lerøen vil heller ta klimarisiko enn å selge aksjene i Statoil  

– For å sikre nok olje i verden fremover må også Norge påta seg sin del av ansvaret. Hvis vi ikke vil ta del i den økonomiske risiko dette vil innebære, må vi avslutte letingen etter og produksjonen av olje og gass og finne på noe annet, sier Bjørn Vidar Lerøen.  

Boring i Barentshavet med Statoils Polar Pioneer. (foto: Harald Pettersen, Statoil)

Våre støttespillere