Klimainnovasjon: Vil øke bærekraft med loddrett landbruk

Les også om: Klimavennlig fordelsprogram, brenselceller på byggeplassen, resirkulerte turbinblad og klimatrygg byplanlegging.

A worker harvests fresh produce from a tower at Sky Greens vertical farm in Singapore
Vertikalt landbruk fører til reduksjon i forbruk av jord og vann, men er normalt avhengige av LED-lys og dertilhørende strømforbruk. Illustrasjonsfoto: Edgar Su / Reuters / NTB