#Klimainnovasjon: Nå kommer «finn.no» for brukte materialer

Flere aktører lager nå databaser for gjenbruk av byggematerialer. Er det virkelig mulig å bygge nytt av gammelt?

construction-1510561
En rekke aktører står klare for å lage markedsplasser, men regelverket for salg av byggevarer kan være et hinder.