#Klimainnovasjon: Elbil-
produsenten Polestar
lager elektrisk vareslede

Les også om: Batteri på byggeplassen, el-fly fra Rolls-Royce, gründervirksomhet i maritim sektor og nye former for vindturbiner.

Re_Move 003