Kinas femårsplan: Ingen lovnader om raske kutt – Energi og Klima

Kinas femårsplan:
Ingen lovnader om raske kutt

Målet om å nå utslippstoppen innen 2030 ligger fast, men foreløpig mangler detaljene for hvordan det skal skje.

Kinas statsminister Li Keqiang presenterte den nye femårsplanen under i Folkekongressen. Arkivfoto: Kremlin.ru cb

Nyheten:

Kinesiske myndigheter offentliggjorde 5.mars utkastet til landets fjortende femårsplan (2021-2025), som også staker ut kursen for å nå landets målsetninger frem mot 2035.

Hvorfor er dette viktig?

Den første femårsplanen ble vedtatt i 1953 og har siden vært et av de viktigste styringsverktøyene for økonomisk og sosial planlegging i Kina. Som verdens største utslippsland, ansvarlig for ca 30 prosent av verdens utslipp, er derfor målsetningene presentert av statsminister Li Keqiang svært viktige for å forutse den globale klimautviklingen. Enkelt sagt: Kina er avgjørende for å tette utslippsgapet.

Hovedpunkt:

Planen er selvsagt svært omfattende, men for klima- og energifeltet er dette noen av de viktigste punktene:

  • vekstmål på over 6 prosent for Kinas bruttonasjonalprodukt i 2021
  • energiforbruk per enhet av bruttonasjonalprodukt skal reduseres med 13,5 prosent
  • karbonutslippene per enhet av bruttonasjonalprodukt skal reduseres med 18 prosent
  • andelen ikke-fossil energi skal være 20 prosent i 2025
  • kjernekraft skal økes fra 52 GW i dag til 70 GW i 2025
  • målet om å nå utslippstoppen innen 2030 ligger fast, og det skal utvikles en handlingsplan for å nå målet
  • nasjonalt bestemte bidrag til det globale klimaarbeidet er de samme som annonsert av president Xi Jinping i desember 2020.

Reaksjonene:

Med president Xi Jinpings løfte om at Kina skal være karbonnøytralt innen 2060 friskt i minne, har mottakelsen vært lunken. – Utkastet som er presentert svarer ikke til forventningene, sier sjeføkonom Zhang Shuwei ved Draworld Environment Research Center til det amerikanske nettstedet Vox. Med delvis motsatt fortegn, påpeker Mens Li Shuo fra Greenpeace i Øst-Asia til Climate Change News at Kina har tradisjon for å ha lave målsetninger, for så å overgå dem.

Vanskelig å beregne samlede utslipp

Der femårsplanene vanligvis inneholder målsetninger for økonomisk vekst for hele perioden, er det foreløpig kun offentliggjort mål om 6 prosent vekst i 2021. Ettersom Kina regner utslipp per enhet av BNP fremfor samlede utslippstall som i Norge, gjør dette det vanskelig å vurdere utviklingen frem til 2025.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima. Helt gratis!

Det gjør du enten i iTunes, Google Podcast, PocketCast, Spotify eller Podbean. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.

Analytiker Lauri Myllyvirta ved Center for Research on Energy and Clean Air omtaler planen som «babysteg mot karbonnøytralitet». Han peker på at reduksjonsmålet for karbonintensitet er lavere enn hva som ble oppnådd i forrige femårsperiode, og ikke utgjør en akselerasjon sammenlignet med tidligere planer.

Karbonanalytiker Qin Yan hos Refinitiv skriver på Twitter at måltallet for karbonintensitet gir rom for fortsatt økte utslipp i hele femårsperioden.
Til Deutsche Welle sier Niklas Hagelberg, koordinator for klimaendringer i FNs miljøprogram, at dersom ikke utslippene begynner å falle innen 2025, vil det ikke være tilstrekkelig for å bli karbonnøytral i 2050 eller 2060.

Savner kraftigere dreining bort fra kull

Nylig ble det kjent at Kinas koronarekyl innebar en kraftig vekst i kullforbruket. Climate Action Tracker mener femårsplanen ikke synliggjør noe steg bort fra landets kullavhengighet, tross satsing på fornybar energi og forventet vekst. De håper at den mer detaljerte sektorplanen for kraftsektoren vil inneholde et tak på kullforbruket.

Bloomberg skriver at planen er i tråd med anbefalingene fra Tsinghua University Institute for Climate Change and Sustainable Development, som anbefaler moderate kutt frem mot 2035 og deretter rask akselerasjon mot karbonnøytralitet i 2060. Slik kan man først oppnå velferdsvekst, for så å lene seg på utslippsfrie løsninger.

Spørsmålet er om det ikke er for sent. Ifølge FNs klimapanel må de samlede utslippene reduseres med opp mot 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2010, for å nå 1,5-gradersmålet.

Hva skjer videre?

Som flere har påpekt, er det ventet at flere detaljer og målsetninger vil komme i sektorplanen for kraftsektoren, som er ventet senere i år. I tillegg skal Kina legge frem en handlingsplan for å vise hvordan utslippstoppen skal nås før 2030.

Kommentarfeltet er stengt.