Kan bli vanskeligere å få tak i klimadata med Trump

Når Donald Trump overtar som president vil hans regjering også få full kontroll over store deler av nettstedene som huser offentlig finansiert forskning og data.

Sannsynlige budsjettkutt på klima- og miljøfeltet vil gjøre det vanskelig å vedlikeholde datasettene til blant annet NASA. Her ser du raketten SpaceX Falcon 9 som inneholder NOAA’s Deep Space Climate Observatory Spacecraft ta av fra Florida i 2015.

Våre støttespillere