#Grønnskipsfart: Hvor omveltende blir de neste 30 årene?

Internasjonal skipsfart er ikke en del av Parisavtalen, men næringen kan verken navigere unna klimaendringene eller klimapolitikken.

G2 Ocean
Ginkgo Arrow i havnebyen New Orleans, USA, med vindmøllekomponenter om bord. Foto: Sea O.G.