Folket vil ha havvind – delt på midten om vindkraft på land

Utbygging av vindkraft til havs er ønsket av et stort og stabilt flertall. Det er en tydelig polarisering i holdningene til vindkraft på land, med omtrent like mange for og mot økt utbygging.

Turgåere ved vindpark på fjellet
Turgåere ved Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune. Foto: Jan Kåre Ness / NTB