Kutt i kraft og industri trakk Europas utslepp ned – stor auke i flytrafikk

Ferske utsleppsdata for kvotepliktig sektor i EU viser ein samla reduksjon på 3,3 prosent i 2018, men også store sektorvise skilnader. Les også: Tyskland med største utsleppskutt på ti år og investeringsgigant åtvarar mot feilprising av klimaendringar.

EUROPAS STØRSTE UTSLEPPSPUNKT: Kolkraftverket Bełchatów i Polen er det største utsleppspunktet i Europa. Ifølgje Sandbag slapp kraftverket ut over 38 millionar tonn CO2 i 2018. Foto:

Våre støttespillere