Må ha store mengder ny vindkraft, mener Naturvernforbundet i Sverige

Naturvernforbundet i Sverige vil ha massiv utbygging av vindkraft på land. Og: 11 EU-land krever stopp i bruk av EU-midler til blant annet gassrørledninger. Tyskland skjerper klimamålene til netto null i 2045.

Wind Turbine and Cornfield
Naturskyddsföreningen i Sverige – svenskenes Naturvernforbund – mener landet kan nå egne klimamål ikke minst ved en kombinasjon av energieffektivisering og ved å bygge ut vindkraft tilsvarende 126 Twh. Til sammenlikning produseres det drøyt 135 Twh vannkraft i Norge i et normalår. Foto: Frank May / NTB