Kull-lobbyen slår tilbake

Tyskland dropper særavgift på gamle kullkraftverk. Isteden skal en dyrere løsning sikre at 2020-målene nås.

Brunkullkraftverk i Jänschwalde, Tyskland.

Våre støttespillere