Klimaråd foreslår særskatt for folk som flyr mye

Et mindretall flyr ofte, mange flyr sjelden eller aldri. Derfor vil Storbritannias klimaråd bremse vekst i flytrafikken med skatt som rammer “frequent flyers”.

Heathrow Airport, Terminal 5A, arrivals concourse, September 2018
Et fåtall mennesker står for svært mange av utenlandsflyvningene. Her fra Heathrow lufthavn i 2018. (Foto: Heathrow Airports Limited)