Hvor raskt kan Kina kvitte seg med kullet?

Kull dekker over halvparten av Kinas energibehov og flere kullkraftverk er under bygging. Kan kullveksten ta en u-sving? Les også: Oljehandelsselskaper pløyer milliarder inn i fornybar energi og Maersk og Ørsted vil teste landstrøm og ladestrøm til havs.

Bildet er tatt av JLB1988 fra Pixabay

Kina – verdens største utslippsland og kullkonsument – må fundamentalt endre energibruken for å nå målet om karbonnøytralitet innen 2060.