Høy kvotepris gir mer kulltrøbbel

Kvoteprisen stiger, og det gir mer trøbbel for kullbransjen. Les også om handelskrigen og grønt næringsliv, isen i Arktis, busser i India og skogplanting.

gelsenkirchen
Scholven-kraftverket i Gelsenkirchen, Tyskland. Dette kullkraftverket har en produksjonskapasitet på 2126 MW og er med det blant Europas største. Høyere karbonpris kan imidlertid tvinge eierselskapet Uniper til å satse på mer naturgass og andre energikilder på bekostning av kull, tror Mark Lewis fra Carbon Initiative.