Klimamål og grønn omstart: Nå er det opp til Tyskland å finne EU-løsningene

Hvis det er ett EU-land som kan lose gjennom skjerpede klimamål, så er det Tyskland, sier ekspert i forkant av at tyskerne tar over formannskapet i unionen. Les også om: Grønn omstart i fare, åpne markeder og klimaløsninger, biomangfold og mat.

deutsche-und-franzoesische-fahnen-data_
Tyskland – her kanslerens kontor i Berlin – får en nøkkelrolle i å drive frem EUs grønne giv når landet overtar formannskapet i EU 1. juli. Samarbeidet med Frankrike fungerer nå bedre enn på lenge. (Foto: Bundesregierung)