Det grønne skiftet: Hvordan finansiere den store oppskaleringen?

God pengeflyt til sol- og vindkraft til tross: Til den neste fasen i det globale grønne skiftet trengs det mye mer kapital – og nye finanskonsepter der også staten tar en rolle.

Uten tittel
Mer fornybar kraft trengs, men avkarboniseringen av industri blir en større utfordring for finanssystemet fremover. Her fra Gelsenkirchen i Tyskland, der et kullkraftverk og et raffineri har fått selskap av en vindmølle. (Foto: Martin Meissner/AP/NTB)