Utslipp fra enkeltbedrifter – Energi og Klima

Utslipp fra enkeltbedrifter

Data om norske utslipp på bedriftsnivå.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.

Hvor mye CO2 og andre klimagasser slippes ut av norske industribedrifter og oljeinstallasjoner – på land eller offshore? Disse dataene publiseres på bedriftsnivå av Miljødirektoratet på nettstedet Norske utslipp. Dataene kan lastes ned i regnearkformat. Direktoratet har også en liste over samtlige norske bedrifter med utslippstillatelse, samt data over andre typer utslipp enn de som påvirker klimaet.

Norske utslipp: Petroleumsvirksomhet til havs. Eksempel: CO2-utslipp på Åsgard (Statoil)
Norske utslipp: Landbasert industri. Eksempel: CO2-utslipp på Norcem Brevik

Kommentarfeltet er stengt.