Energistatus for Europa

Nyttig samling av indikatorer og datakilder om energi, klima og andre miljøtemaer i Europa.