Energistatus for Europa – Energi og Klima

Energistatus for Europa

Nyttig samling av indikatorer og datakilder om energi, klima og andre miljøtemaer i Europa.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.

Hvor langt er Europa kommet i å erstatte fossil energi med fornybar? Hvilke land har effektivisert energibruken mest? EUs miljøbyrå gir svar på disse og mange andre spørsmål i en nyttig samling av indikatorer og datakilder om energi, klima og andre miljøtemaer. Byrået supplerer datakildene med oppdaterte vurderinger av framgangen på nøkkelområder. Data fra Norge er inkludert i mange av indikatorene.

Det europeiske miljøbyrået: Indikatorer og faktaark om Europas miljø
Eksempel: Energieffektivisering og energiforbruk i husholdningene

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.