Energidata for Europas bygninger

BPIE Data Hub gir tilgang til data om bygninger og energi i EU-landene pluss Norge og Sveits.

TGV-stasjonen i Liege Gullemins (foto: Remko van Dokkum. CC: by)

Våre støttespillere