Energidata for Europas bygninger – Energi og Klima

Energidata for Europas bygninger

BPIE Data Hub gir tilgang til data om bygninger og energi i EU-landene pluss Norge og Sveits.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.

Eksempler på data er bygningsmasse (volum), bygningstype (bolig/næring), energidata som isolasjon og forbruk. Lovverk er også dekket. Data kan sammenlignes på tvers av land og kan lastes ned for videre bearbeiding. Bak prosjektet står organisasjonen Buildings Performance Institute Europe.

BPIE: Buildingsdata.eu – Data Hub For the energy performance of buildings

TGV-stasjonen i Liege Gullemins (foto: Remko van Dokkum. CC: by)
TGV-stasjonen i Liege Gullemins (foto: Remko van Dokkum. CC: by)

Kommentarfeltet er stengt.