Elbil: Salgstall og ladeinformasjon

Nobil er en åpen datakilde om ladestasjoner og ladepunkter for elbil.