Momskutt i EU skal fremme det grønne skiftet

EU-landene er blitt enige om nye momsregler som åpner for lavere moms på blant annet sykler og solpaneler.

Kommisjonen har etter tre år fått igjennom sitt forslag om en mer fleksibel moms i EU. Foto: Alf Ole Ask